It’s getting harder to keep up with training - increasing distance.
Less than half way until the big day. But I have been so stress out over classes. I can’t focus on the work out for the mind is always boggling with something.

It’s getting harder to keep up with training - increasing distance.
Less than half way until the big day. But I have been so stress out over classes. I can’t focus on the work out for the mind is always boggling with something.

It’s hard for me to express my thoughts and feeling. I feel constraint by something that is difficult to show it. Indeed, it comes down to the core issue is fear. The fear of not being accepted. People might not look at me the same way nor I will no longer have any friends. 

I don’t always show my emotion. 

"Thư Gửi Nỗi Buồn"

Nội dung của các bức tranh này biểu hiện giống y như tình cảnh của tui bây giờ. Coi như cảm xúc buồn của hụt hẩn và bế tắt cũng được bày tỏ qua những lời của tranh. Và cái message động lực tui hãy vược lên chính mình. 

Tui đã tìm lại được tinh thần phấn đấu cho chính bản thân mình. Cố lên!